EKONOMİK GELİŞİM VE DÜNYADAKİ SON DURUM

Ekonomik Gelişim Nedir ve Nasıl Ölçülür?

Ekonomik gelişim, kişi başına düşen milli gelirin artması ve bu sırada da ekonominin yapısal

anlamda gelişmesidir. Herhangi bir ülkede ekonomik gelişimin göstergeleri; sanayi

sektörünün ekonomideki yerinin tarıma göre fazla olması, kırsal kesimden kente hızlı göçlerin

yaşanması sayılabilir. Ayrıca ihracatta maden ve tarım ürünlerinin önemini kaybetmesi ve

sanayi ürünlerinin ihracatının artması, ithalatta ağırlıklı olarak yatırımın yer alması, yatırım

kaynaklarında dış fonların azalması da sayılabilir.

Ekonomik Gelişimin Amacı

Ekonomik gelişimdeki temel amaç, yaşam düzeyini yükseltmektir. Bunun için kullanılan nicel

ölçülerin yanı sıra ülke düzeyinde bazı niteliksel dönüşümlerin de gerçekleşmiş olması

gerekir. Bunlara toprak reformu ve ekonomik sistemin daha demokratik hale getirilmesi

gösterilebilir.

Ekonomik Gelişim Nasıl Ölçülür?

Ekonomik gelişim sağlayan ülkelerde şunlar görünür: Ulusal gelir ve tasarruflar artar bu

tasarruflar ise yatırıma dönüşür. Aktif nüfusta birincil ekonomik faaliyetlerin sayıları azalır,

ikincil ve üçüncül ekonomik faaliyetlerin sayısı artar. Kişi başına düşen milli gelirde artış

görünür. Yaşam standardı yükselir. Ekonomisi gelişen bir ülke, dünya ekonomisine daha fazla

açılır. Ekonomik gelişim nasıl ölçülür sorusuna verilebilecek en güzel kısa cevap sayılan

olguların ölçülmesidir. Ölçüm için aşağıdaki göstergeler ve yöntemler kullanılabilir.

Ulusal Olarak Ölçme

1. Kişi Başına Düşen Milli Gelir: En çok kullanılan ölçüm türüdür. Ekonomik gelişim olduğunu

söyleyebilmek için ulusal gelirin nüfustan daha hızlı arttığını görmek gerekir.

2. Milli Gelir: Milli gelir, bir ülkenin ekonomik olarak ne kadar büyük olduğunu gösterir.

3. Nüfus Artış Hızı: Nüfusun hızlı artması, az gelişmişliğin göstergesidir. Nüfusun yavaş artması

ise gelişmiş bir ülke olunduğunu gösterir.

4. Yapısal Değişiklikler: Ülkeler arası yapılan ticarette gerçekleşen yapısal değişikliklere bakılır.

5. Yaşam Kalitesi: Bir bireyin, doğum tarihinden itibaren yaşama şansı olduğu düşünülen

zamana bakılır.

Uluslararası Olarak Ölçme

1. Ulusal Gelir: Ulusal gelir bakımından ülkeler birbirlerini kıyaslar.

2. Kişi Başına Düşen Milli Gelir: Bir gelişmiş ülke ve bir gelişmekte olan ülke birbirlerini kişi

başına düşen milli gelir bakımından kıyaslar.

3. Fiyatlar: Fiyatlar da uluslararası olarak karşılaştırılabilen bir etmendir.

4. Döviz: Uluslararası karşılaştırmalarda ilk olarak ülkeler kendi gelişmişliklerini kendi para birimleriyle karşılaştırır. Daha sonra döviz kurları aracılığıyla ülkeler aynı döviz kuru üzerinden  ülkeleri karşılaştırırlar.

Ülkemiz  son  yıllarda  ekonomik ve ticari gelişim içindedir.Bölgemizde  hem  üretici ve  ihracat  anlamında  pozitif  gelişim  göstermektedir.
Yorum Gönderme

0 Yorumlar