Türkiye Ekonomik Refaha Nasıl Ulaşır? Kalkınmanın Anahtarı Nedir?

Son dönemlerde en fazla kullanılan ifadeler arasında ülkelerin gelişme ve gelişmişlik düzeyi gelmektedir. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyine ekonomik politikalar, yapılan yatırımlar yön verir. Bununla beraber sosyal yapının iyileştirilme çabası, devletin hizmet üretmesi, insan kaynaklarının gelişmesi de refah seviyesini yukarı çeken etkenler arasındadır. 

İçinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntılar dâhilinde, çözüm yollarına realist yaklaşmak hepimizin yararına olacaktır. Bu süreçte farklı sektörler hatta ülkenin tamamı şikâyetçi olacaktır. Herkes kendi paçasını kurtarma telaşına düşecektir. Ekonominin hangi kesiminde yer alıyorsanız, sunduğunuz çözümde içinde bulunduğunuz duruma göre şekillenecektir. Ekonomik olarak refaha ulaşmak için devletten beklenti artacak ve isteklerin çoğu birbirinden çelişkili olacaktır. 

Peki, Ekonomik Refaha Ulaşmanın ve Ülke Olarak Kalkınmanın Anahtarı Nedir?  

Ekonomik darlık noktasında hükümetten taleplerde artar ve bir tık ilerlediğinde ütopik bir hal alır. Yapılamayacak şeyleri, sırf muhalif olmak adına hükümetten istemek faydadan ziyade zarar getirir. Olması mümkün olmayan şeyleri beklemek vakit kaybıdır. Türkiye’nin refaha ulaşması için adım atılmadan önce, durumun iyice analiz edilmesi ve değerlendirilmesi gerekir.Üretici -Çiftçi ve sanayici  grubuna  destek - teşvikler  arttırılmalı , Devlet  kendi  fabrika-atölye  gibi üretim  alanını geliştirmelidir.

Şuan içinde bulunduğumuz problemin kaynağı, dış kaynaklardan faydalanmanın eskiye göre daha fazla artmasıdır. Yani, ekonomik sorunlardan kurtulmanın ve ülke olarak kalkınmanın yolu, dış kaynaklardan kurtulup üretme kısmına geçmektir. Bunun haricinde ekonomiyi canlandırmak için üretim yapılırken bir yandan tüketiminde azaltılmasıdır. Sürekli hazırdan yemek, bir süre sonra kaynağın yok olmasına neden olur. Bir ülkenin sağlıklı bir ekonomiye sahip olduğunun işareti orta gelir grubunun büyüklüğü ile doğru orantılıdır. Genel refah seviyesini arttırmak için yapılması gereken orta gelir grubunu yükseltmektir. Ekonomide orta gelir grubun olmaması ya da çok küçük çapta kalması önemli bir soruna işarettir. Bu sorunun kaynağı ise enflasyon ve yanlış işletimdir. Orta gelirli grubu büyütmek için öncelikle bu grubun küçülmesine neden olan sorunları ortadan kaldırmak gerekir. Orta gelir grubu büyüdükçe, refah seviyesi yükselecek ve kalkınma sağlanacaktır. Bu sayede büyüyen kesim üretime daha fazla katılacak, ekonomi canlanacak ve dışa bağımlılık bir nebze azalacaktır.Yorum Gönderme

0 Yorumlar