ADLİ BİLİŞİM UZMANI -BİLİRKİŞİ NE İŞ YAPAR NASIL OLUNUR

Bilirkişi-Adli bilişim uzmanı  olmak  için  uzun zaman  araştırmalar  yapmış biri olarak sizlere edindiğim tecrübe  ve  bilgileri paylaşmak istiyorum. Çözülmesi gereken özel bir konuda, bilimsel bilgi ihtiyacı duyulduğunda fikir ve bilgisine başvurulan kimselerdir. Bilgi düzeyi yükseldikçe kişiler arasında uyuşmazlıkları çözmekle görevli hâkimlerin de işleri zorlaşmıştır. Hâkimlerin her alanda uzmanlaşması beklenmezken her alanda davalara bakmaları söz konusu olabiliyor. Böyle bir durumda da bilirkişi diye tabir ettiğimiz, kendi bilgi alanında uzmanlaşmış ve durumları analiz edebilecek kabiliyetteki kişiler devreye giriyor. Uyuşmazlık olan konularda deneyim ve bilgileri ile gerekli analizi yapıp tarafları bilgilendiriyor.Bilirkişiler görev başına para almaktadır. En düşük bilirkişi görev ücreti 165 TL den başlamaktadır. Bazen bilirkişi ücretleri davanın büyüklüğüne göre 200.000 TL civarına kadar çıktığı olmuştur. Fakat 1 bilir kişi yılda toplamda 300 görev alabilmektedir. Bilirkişiler görevlendirildikleri davada tamamen tarafsız olmak zorundadır.
Başvurular her yıl Ekim ayı içerisinde yapılmaktadır.
http://bilirkisi.uyap.gov.tr adresinden her yıl Ekim ayı içerisinde başvurularınızı yapabilirsiniz. BAŞVURU ŞARTLARI
      1) Gerçek kişilerin;
 • a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
 • b) Başvuru tarihinde yirmibeş yaşından küçük olmaması,
 • c) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık meslekî deneyime sahip olması,
 • d) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık suçlarından biriyle hükümlü bulunmaması,
 • e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından geçici olarak yasaklanmamış olması,
 • f) İstanbul ili çevresinde oturması veya meslekî faaliyetini icra etmesi,
 • g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması,
 • h) Halen faaliyetine devam ediyor olması gerekmektedir.
 • 2) Tüzel kişilerin;
 • a) Hâlen faaliyetine devam ediyor olması,
 • b) Listeye kabul edilen tüzel kişiler adına incelemeyi yapacak olan gerçek kişi ya da kişilerin de listeye kabul şartlarını taşımaları gerekmektedir.
 • a) Nüfus cüzdanı örneği,
 • b) İstanbul il sınırları içinde oturduğu, ya da bu ilde meslekî faaliyetlerini yürüttüğüne dair belge,
 • b) İstanbul il sınırları içinde oturduğu, ya da bu ilde meslekî faaliyetlerini yürüttüğüne dair belge,
 • c) Adlî sicil kaydı, (Son altı ay içinde alınmış)
 • d) Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin onaylı örneği,
 • e) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık meslekî deneyime sahip olduğunu gösteren belge,
 • f) İki adet vesikalık fotoğraf (Birisi başvuru formuna yapıştırılacak)

BAŞVURU USULÜBAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER
Ülkemizde bilirkişi sayısı gün geçtikçe artıyor. Bu da adli süreçlerin daha kaliteli yaşanmasını sağlıyor.
Her yıl belli dönemlerde bilirkişi adayları Adalet Bakanlığına başvuruda bulunuyor, adayların özgeçmişleri değerlendirilip yüz yüze yapılan görüşmenin ardından yemin ettiriliyor. Bilirkişi olanlar ettikleri adalet yemininin ardından ihtiyaç duyulan durumlar adalete yardımcı oluyorlar.Bilirkişilik müracaatları ve bilirkişi listelerinin oluşturulması, 01/06/2005 tarih ve 25832 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adlî Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre yapılmaktadır.Adalet Bakanlığı'nca Her yıl Ekim ayı içerisinde, bir sonraki yılın bilirkişi müracaatlarına ilişkin ilan yayınlanmaktadır. Bu ilanda başvuru şekli, başvuru şartları ile başvuru süresi belirtilmektedir.Başvuru için :Bilirkişilik müracaatının internet sayfamızda her yıl EKİM ayında kullanıma açılan başvuru formunun (dilekçenin) eksiksiz olarak doldurularak, bu dilekçe ile Adli Yargı Adalet Komisyonu'na şahsen yapılması gerekmektedir. (Başvurular kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluş aracılığı ile de yapılabilmektedir. Ancak bu şekilde başvuru yapılabilmesi için bağlı bulunduğunuz oda veya çalıştığınız kurumdan bilgi alınız.)Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan (a), (d), (e) ve (f) bentlerinde sayılan belgeler istenmez. Tüzel kişiler tarafından yapılacak müracaatlarda; şirketler için ticaret sicil memurluğundan alınacak ticaret sicil tasdiknamesi, diğer tüzel kişiler için hâlen faaliyetine devam ettiğini gösterir ilgili resmî kurumdan alınacak belgenin ibraz edilmesi gerekir

Yorum Gönderme

2 Yorumlar

 1. Elinize sağlık olabildiğince kısa ve açıklayıcı bir yazı olmuş :)

  YanıtlayınSil

reklam iletişim için eposta : uguragirgol@gmail.com