Focus grup toplantısı deneyimlerim

Merhaba  son 3 yılda  7  focus  grup toplantısına katılmış biri  olarak konuyla ilgili deneyimlerimi  sizlerle  paylaşmak  istiyorum.Focus grup toplantısı nedir nasılyapılır katılımcı kişi ve firmalara ne faydası vardır aşağıda açıklamaya  çalıştım.
Birçok şirket, ürünlerini daha efektif olarak satabilmek, en çok talep edilen hizmetleri sunabilmek veya başarılı reklam kampanyaları ortaya koyabilmek için ürünlerini/hizmetlerini veya reklamlarını hedeflediği veya hedeflemeyi planladığı tüketiciler nezdinde test etmek ister. Bu amaçla belirli bir tüketici grubu üzerinde araştırma yaptırmak üzere bağımsız araştırma şirketlerini görevlendirir. Söz konusu araştırmalar sokakta veya telefon üzerinde yapılan anketler olabileceği gibi birebir yürütülen derinlemesine görüşmeler veya focus grup tartışmaları şeklinde de olabilir.Hemen herkes kullandığı ürün ve hizmetler hakkında fikir ve görüşlerinin sorulmasından hoşlanır. İşte focus grup toplantıları / derinlemesine görüşmeler bu noktada size çok değerli bir kaynak sağlayabilir.  
Araştırma şirketlerinin yürüttüğü söz konusu focus grup tartışmalarına veya derinlemesine görüşmelere katılımcı temin işini yürütmektedir. Doğru ya da yanlış cevap yoktur. Şirketler sadece sizin açık ve dürüst olarak ifade ettiğiniz fikirlerinizle ilgilenirler ve siz de katılımınız karşılığında araştırmanın yapısına bağlı olarak 40-50 TL değerinde hediye kazanırsınız. Focus grup toplantıları/derinlemesine görüşmeler gün içinde, akşam ve zaman zaman hafta sonları da yapılabilir.


Pazar araştırma sektörü, uluslar arası araştırmacılar birliği olan ESOMAR kurallarına ve bu birliğin belirlediği Data Koruma Sözleşmesi’ne bağlıdır. Müşteriler adına toplanan bilgi sadece pazar araştırma amaçlı olarak kullanılabilir. Dolayısıyla herhangi bir gruba veya görüşmeye katılmanız halinde belirttiğiniz tüm fikirlerin gizlilik esasına bağlı olduğunu ve anonim olarak değerlendirileceğinden; araştırma sonrasında hiçbir şekilde satış veya pazarlama amacıyla rahatsız edilmeyeceğinizden emin olabilirsiniz.Fokus gruplar, uygulamada en çok kullanılan nitel veri toplama yöntemidir. Fokus grup, eğitimli bir moderatör yönetiminde, doğal olmayan bir ortamda, küçük bir grupla yapılan görüşmedir. Moderatör tartışmayı yönlendirir. Fokus grupların asıl amacı, uygun hedef kitleden oluşan bir grubun, araştırmacının ilgi duyduğu konu üzerine yaptığı tartışmaları dinleyerek, konu hakkına derin bir anlayışa sahip olmaktır. Tekniğin asıl değeri, grubun serbest uçuş tartışmalarından ortaya çıkan beklenmedik bulgularında yatmaktadır.
Bu yöntemin amacı, belirlenen bir konu hakkında hedef kitlenin eğilimleri, fikirleri, duyguları, tutum ve alışkanlıklarına dair derinlemesine ve çok boyutlu kalitatif bilgi edinmektir. 
Bu yöntemde aynı demografik (yaş grubu, sosyo-ekonomik düzey, marka kullanım alışkanlıkları) özellikler taşıyan 6 ila 8 kişi bir moderator eşliğinde bir araya gelir ve araştırma konusu grup ortamında tartışılır. Moderator, grubu önceden belirlenmiş bir tartışma akışı çerçevesinde grubu yönlendirerek yaklaşık 2 saatlik bir zaman diliminde hedeflenen bilgileri derler. Katılımcıya 50-60 tl civarında  nakit veya  hediye çeki şeklinde  ücret ödenir.
 Focus grup tartışmalarının en önemli avantajı grup içi etkileşimin ve grup dinamiğinin bir sonucu olarak yeni ve farklı fikirlerin ortaya çıkmasıdır. Karşılıklı çağrışımın bir sonucu olarak, katılımcılar birbirlerinin zihinlerindeki duygu ve düşünceleri tetikleyerek zengin ve çeşitli bilgi akışı sağlanır. 
 Bu teknikte ortamın rahatlığı ve güvenirliliği esastır. Grup baskısı, sosyal onaylanma ve sosyal beğenilme gibi engellerin aşılması ve katılımcıların "gerçek" algı, duygu ve düşüncelerine ulaşmak için çeşitli psikoterapötik yöntemler kullanılır. Bu çalışmaları yapan birçok firma  vardır. Maya  araştırma ,ipsos ,trio,  piramit  danışmanlık bunlardan birkaçı.

Bir fokus grup genellikle 8–12 kişiyi kapsar. Sekiz kişiden az gruplar, başarılı bir oturum için gerekli olan grup dinamiklerinin ve ivmenin ortaya çıkması için yeterli değildir. Benzer şekilde, 12 kişinin üstündeki gruplar ise, uyumlu ve doğal bir tartışma için fazla kalabalıktır.  Bir fokus grup, demografik ve sosyo ekonomik özellikleri açısından homojen olmalıdır. Ayrıca katılımcılar, belirli koşulları taşıdıklarından emin olmak için dikkatlice incelenmelidir. Katılımcılar, tartışılacak konu ya da nesne hakkında uygun deneyimlere sahip olmalıdır. Çok sayıda fokus grup çalışmasına katışmış kişilerden kaçınılmalıdır. Bu kişiler, bir anlamda profesyonel katılımcılar haline gelmişlerdir ve önemli geçerlilik sorunlarına sebep olabilirler.


Yorum Gönderme

0 Yorumlar