GİRİŞİM VE STARTUP EKOSİSTEMİ

Son  günlerde  iş  kurma , startup, girişim konuları sık konuşulur oldu.Bende  bu alandaki  bilgi ve deneyimlerimi sizlerle  paylaşmak , girişim startup  konularını  anlatmak  istedim.

Girişim Olarak Adlandırılan Startup  türleri

Girişimci gerçekte kimdir? Bilindiği üzere dört farklı girişimcilik organizasyonu

türü var. Bunlar; küçük işletme girişimciliği, ölçeklenebilir startup girişimciliği

(ölçeklenebilir girişimler), büyük şirketler ve sosyal girişimciler. Bunların hepsi

aslında girişimcilikle meşgul ancak yine de bazı girişimciler, diğerlerinin “gerçek”

bir girişimci olmadığını düşünüyor. Bu yazımızda sizlere bu dört girişim türünü

anlattık.

Küçük İşletme Girişimciliği

Girişimcilik riskini almak isteyenler ilk olarak bir iş fikri bulur ve proje geliştirme

adımıyla ve dahasıyla devam eder. İş fikri bulunur ve iş kurulur. Bu girişimcilerin

kullanabilecekleri tek sermaye kendi birikimleri ve çevrelerinden ödünç aldıklarını

paralardır. Bu tür girişimcilik ile uğraşanlar bir Silikon Vadisi girişimcisi kadar sıkı

çalışır. Küçük startup’ların kazandığı paralar, yalnızca kendilerinin geçimini

sağlayabilecek kadardır.

Şunu da belirmek gerekiyor; bugün, ABD’deki startup’ların çoğu halen daha

küçük işletmelerdir.

Ölçeklenebilir Startup Girişimciliği

Ölçeklenebilir startup’lar genellikle küçük ofislerde kurulmalarıyla ünlülerdir. Karlı

bir iş fikri bulurlar, proje geliştirme sorununu ortadan kaldırırlar ve projelerini

geliştirirler. Bu tür girişimler ürünlerini tam vaktinde pazara sunarlar.

Ölçeklenebilir startup’larda ölçeğin daha hızlı büyüyebilmesi için risk sermayesi

ayırmak gerekmektedir. Risk sermayesi; yönetim kurulu üyelerine, yapılan

tahminlere ve diğer insanlara hesap verilebilirlik sunar. Ölçeklenebilir bir girişim

için başarı; yatırımcıların paralarının 3 katını ya da daha fazlasını dönüştürmek,

hisse senetlerini halka arz etmek ya da şirketi satmaktır.

Büyük teknoloji merkezlerindeki (Silikon Vadisi, Şangay, İsrail vb.) ölçeklenebilir

girişimler, girişimcilerin ve de yeni başlayan startup’ların küçük yüzdelik bir

bölümünü oluşturuyor. Buna rağmen ölçeklenebilir girişimlerin büyüklükleri

nedeniyle neredeyse bütün risk sermayesini ve tabi ki de medyayı kendilerine

çekiyor.

Büyük Şirket Girişimciliği

Büyük şirket girişimini hızla büyüyen bir pazarda yeni bir iş fikri bulmak olarak

tanımlayabiliriz. Hızla büyüyen bir pazarda inovasyonlara da ihtiyaç duyulur. Bu

nedenle yeni bir inovasyon yapabilmek için proje geliştirme yapılır. Sermaye

gereksinimi fazladır. Kar oranı ciddi anlamda fazladır. Bulunan iş fikri ve alınan

riskler daha tehlikelidir.

Sosyal Girişim Girişimciliği

Sosyal girişimler toplumsal sorunlara çözüm ararlar. Amaçları topluma fayda

sağlamak ve kar elde etmektir. Sosyal girişim olarak bulunan iş fikri genellikle;

eğitim, sağlık ve çevre gibi alanlarda olur. Kar marjları çok fazla olmaz ancak

öncelikleri topluma fayda sağlamakken kar elde etmeyi de unutmazlar. Elde

edilen karlar sadece girişimi sürdürmek için kullanılabilir.

Yukarıda anlatılmış olan dört girişim türünü karşılaştırdığınızda aslında ortak

yönleri de görürsünüz. Bu ortak yönler işletmelerin hepsinin başlangıç olarak bir

iş fikrine sahip olması ve hepsinin de müşteri araması ve keşif yapmasıdır.

girişimcilerin çevik, dirençli, tutkulu ve inatçı olması. Anlatılan dört girişim

çeşidinin farklılıkları ise alınan kişisel riskler, vizyonların boyutu ve hedeflerinde

ki farklılıklar olarak sıralanabilir.
Yorum Gönderme

0 Yorumlar