Türkiye'de çalışanların çoğunluğu işinden neden memnun değil - işyerinde mutlu olmanın püf noktaları


Türkiye'de yapılan araştırmalara göre çalışanların çoğunluğu işinden memnun değil,birebir görüştüğüm arkadaş çevremden konuyla ilgili çok şikayet alıyorum.Bu durumun en önemli etkeni işveren olduğunu düşünüyorum.Maalesef ülkemizde çalışan hakları işverenler tarafından gözetilmiyor.İşçiler zor şartlar altında çalışıyor. Birçok maden ve iş kazasından bunu anlayabiliyoruz.
Türkiye’de toplam istihdam rakamı 28 milyona yaklaşıyor.Her yıl işinden memnun olmayıp iş değişikliği yapanların oranı % 25 civarında bu oran bence çok yüksek. Özel sektörde yönetici olmayan pozisyonlarda çalışan kişilerde iş değişikliği daha yüksek.
İşteki memnuniyet düzeyine ilişkin verilerde en dikkat çekici detay eğitim düzeyine bağlı olarak memnuniyetin çok belirgin ölçüde yükseliyor olması. Okuryazar olmayanların yalnızca yüzde 8’i işinden çok memnun. Bu durumdakilerin yüzde 18’i ise işinden hiç memnun olmadığını dile getiriyor. Memnuniyet düzeyi eğitimle birlikte aşama aşama artıyor ve yükseköğretimlilerde yüzde 30’u buluyor. Yükseköğretim görmüş olanların yalnızca yüzde 6’sı işinden hiç memnun olmadığını ifade ediyor. Meslek grupları arasında işinden en çok memnun olanlar, yöneticiler ve profesyonel meslek mensupları başlığı altında toplanmış olan kişiler. Profesyonel meslek mensupları, “Mevcut bilgi birikimini artıran, bilimsel veya sanatsal kavram ve kuramları uygulayan, sistematik bir şekilde öğreten ya da bu faaliyetlerden iki veya daha fazlasının bileşimi ile uğraşan kişiler” olarak tanımlanıyor. İşte yönetici ve bu şekilde tanımlanan profesyonel meslek mensuplarının yüzde 34-35’i işinden çok memnun. Memnun olmadığını ifade edenlerin oranı yalnızca yüzde 4 dolayında. İşinden en az memnun olanlar ise tarım, ormancılık ve su ürünleri konusunda çalışanlarla nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar. Yetenekleri elde tutmanın giderek önemini artırdığı günümüzde, şirketler mutlu çalışanları olması için birçok yöntemi deniyor.İşi sevmek ve heyecanla yapmak, çalışırken mutlu olmak için en önemli koşullardan biri olarak öne çıkıyor. İşini severek yapmanın tarifleri arasında, sabah alarm zili ilk çaldığında kalkmak, işe giderken ayakların geri geri gitmemesi, iş yerinde çıkış saati olmuş mu diye sürekli saati kontrol etmemek, çalışırken zamanın nasıl geçtiğini fark etmemek, her gün yeniden işe gelmeyi istemek öne çıkıyor. Sadece para için çalışanlarsa mutsuz olmaya mahkum görünüyor. Pek çok kişi için iş yerinde mutlu olmak imkansız, en büyük mutluluk mesainin bitmesi ve cuma gününün gelmesi. Eğlenceli bir iş ortamı, çalışırken keyif almak ve gülebilmek… İş yerinde mutlu olmanın en önemli gereklilikleri olarak sıralanıyor. Kariyer -ik uzmanları “Sevdiğin bir işi sevdiğin iş arkadaşları ile eğlenerek yaparken bir de üstüne emeğinin karşılığını alıyorsan mutlusundur” diyor. Eğlenceli bir iş yeri yaratmakta en büyük görev yöneticilere düşüyor. Yöneticilerin çalışanlarının ihtiyaçlarını fark etmesi, empati kurabilmesi, onları dinlemesi çalışan mutluluğu üzerinde doğrudan etkili. Çalışanlar işyerinde mutluluğu tanımlarken çokça huzurdan, değer verilmekten, aidiyet duygusundan, değerlerin uyumundan, adil bir yönetimden, desteklenmekten bahsediyor. Güleryüz, fikir ve önerilerin kayda değer bulunup tartışılması, sıkıntıların konuşulabilmesi, ufak tefek hatalarda bunun dünyanın sonu olmadığını söyleyerek, yapılan iyi işleri hatırlatan yöneticiler bu ortamı tarif eden bazı tanımlar. Çalışanlar hayal ettiklerini gerçekleştirmelerine destek olacak şirketlerin arayışı içindeler. Şirketleriyle bütünleşmelerini sağlayacak bir kariyer planlamasına ihtiyaç duyuyorlar. Samimi çalışan ve işveren ilişkisi sunan, çalışanlarına bir aile oldukları hissini veren, çalışanlarının fikirlerini alan ve insana değer veren bir iş yeri, mutluluğun temel gereklerini de yerine getiriyor. 

Çalıştığımız yerde mutlu olmanın püf noktalar
1.   İşini sevmek, gönülden isteyerek çalışmak
2.   Kafa dengi, uyumlu çalışılabilen iş arkadaşları
3.   İnsana değer veren, adil yönetim anlayışı
4.    Pozitif iletişim
5.    Eğlenceli çalışma ortamı
6.    İş yerinde yeni şeyler yapabilmek, öğrenebilmek
7.    İş tatmini sağlamak
8.    İnisiyatif alabilmek
9.    Emeğinin karşılığını alabilmek
10.  İşini bilmek, hakkıyla yapabilmek


Yorum Gönderme

2 Yorumlar

  1. Türkiye de insanlar işinden memnun değil evet. Sistem yanlış insanlarin çocukluktan işi hayatına giden yolda çoğunlukla yanlış yönlendirmeler. Tabi bunun ekonomik boyutuda var. Çocuklarımızı geleceğe hazırlarken onların sevdiği istedi bölümler de okumasını ve o yönde ilerlemesini saaglamak yerine, daha fazla ücret alan mesleklere yönlendirmemiz. Yine buda sorun mesleklerin çoğunda iş alanida yok açılmıyor acilsada beklentileri karşılamayan ücretlere tabi tutuluyor. Geleceğe yatırım yapıp insanları teşvik etmek yerine fabrikalarimizi kapatmak da yeni sahalar olusturmamaakta çabası.

    YanıtlayınSil
  2. Güzel ve detaylı bir tesbpit..

    YanıtlayınSil

reklam iletişim için eposta : uguragirgol@gmail.com